En av våre fellesaktiviteter er å arrangere Trondheimsrittet. Dette er ett arrangement som er en del av Trondheimshelg, og denne finner sted første helga i september.

Dette er ett ritt fra Ila til Skistua, med høy partyfaktor, og litt lavere konkurranse nivå. Om du trener mye eller lite, om du sykler mange mil eller noen kilometer, om du sykler med carbon og titan eller sykkel med barnehenger, er dette ett ritt som passer for deg. Lav terskel for å delta, og mye morro er konseptet for rittet.

Følg med på Trondheimsrittet.no eller Trondheimshelg.no for oppdatert informasjon.

TrondheimsRittet 

trondheimshelg

Sist oppdatert (fredag 20. september 2013 08:46)

 

Prosedyre for lisensregistrering i sykkelsesongen 2014
 
1. Du registrerer din lisens på denne siden: https://registrering.quicktiming.no/SykkelLisens. Det er viktig at du oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype. Hvis lisensen skal betales av en annen enn deg selv kan man oppgi alternativ fakturamottaker ved registrering, eller man motta fakturaen selv og videresende den.
 
2. Faktura vil bli tilsendt til oppgitt epostadresse umiddelbart etter registrering.  Sjekk også søppelpost mappen dersom fakturaen ikke mottas.
 
3. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben vil du motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.
Ved eventuell overgang til ny klubb vil det i lisensregistreringen komme et "pop up" vindu som erstatter tidligere overgangsskjema. For de som tidligere har løst lisens i en annen klubb og nå registrerer klubbovergang, må lisensen i tillegg godkjennes av lisensansvarlig i din gamle klubb. Når lisensansvarlig i begge klubbene har godkjent lisensen er overgangen godkjent.

Sist oppdatert (mandag 20. januar 2014 20:42)

 Sist oppdatert (mandag 20. januar 2014 20:41)

 

 

Idrettsglede

Vi driver idrett for å ha det gøy.

Helse

Idretten skal være sunn. Sett helsa først.

Fellesskap

Idrett er å oppleve ting sammen.

Ærlighet

Gjør ditt beste. Følg reglene.

Likeverd

Respekter din motstander uansett

nivå eller forutsetning.

Frivillighet

Idretten er til for alle som vil.

Sist oppdatert (fredag 20. september 2013 08:36)

 
Flere artikler …